Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz na rok szkolny 2018/2019


Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Racibórz zostanie przeprowadzona w dniach od 15 marca do 23 marca 2018 r. Przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz. Wnioski należy rejestrować pod adresem www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2012-2015 zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnie, 4-letnie oraz 3-letnie. 

Comments are closed.