Historia przedszkola

Historia przedszkola

Trochę historii…

Leżący nad Odrą Racibórz to stara stolica Księstwa Raciborskiego. Pierwsze wzmianki o tym mieście znajdują się już w kronice Galla Anonima w 1108 roku. Prawa miejskie nabył z końcem XIII wieku. Dzieje Raciborza były burzliwe. Miasto przez wieki przechodziło z rąk do rąk. Mimo obcych wpływów i germanizacji, przez lata był Racibórz ośrodkiem życia polskiego. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku spowodował wzmożoną falę represji wobec ludności polskiej. Niemcy bronili Raciborza z wielką zaciekłością. Wojna zniszczyła miasto prawie w 80 procentach. Równie poważnie ucierpiał powiat raciborski.

9 maja 1945 roku przybyła do Raciborza pierwsza ekipa polskiej administracji. Zaczęły się lata odbudowy.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych, kiedy przystąpiono do organizowania pierwszej szkoły polskiej, pomyślano również o przedszkolu w Studziennej. Budynek był w 60 procentach zniszczony, więc pierwszą grupę przedszkolną założono w jednej klasie w budynku szkolnym. Pierwszą kierowniczką przedszkola była Wanda Witalis. Zaraz zorganizowano dożywianie dzieci. Społeczeństwo Studziennej doceniło wagę przedszkola i zobowiązało się pomóc w odremontowaniu obecnego budynku.

To też w 1948 roku przeniesiono przedszkole do obecnego budynku. Praca była ciężka, dzieci przynosiły z domu krzesła by miały na czym siedzieć. W tym okresie do przedszkola uczęszczało około 80 dzieci. „Przedszkole było puste i gołe”, informują nas o tym zapisy w „Kronice Przedszkola”. Pani Wanda Witalis włożyła dużo serca i pracy w tę placówkę. Mimo trudności finansowych, stopniowo wyposażała przedszkole.

Pierwszą pracowniczką fizyczną była Pani Aniela Jabłonka, która pełniła obowiązki kucharki, sprzątaczki i robiła wszelkie zakupy. Była bardzo pracowita i ofiarna.

Z pomocą Inspektoratu Oświaty i społeczeństwa uruchomiono również centralne ogrzewanie i wodociąg.

W 1950 roku Pani Witalis przyjęła obowiązki Inspektorki powiatu raciborskiego i na jej miejsce skierowana została Hałać Barbara. Zatrudniono też drugą wychowawczynię i utworzono dwa oddziały. Panią Otylię Wyszkoni zatrudniono do sprzątania przedszkola.

W 1955 roku obowiązki kierowniczki przedszkola objęła Krystyna Wyglenda, a przedszkole w tym okresie posiadało dwa oddziały, w których były zatrudnione dwie wychowawczynie, 3 osoby obsługi oraz na pół etatu intendentka i palacz na okres zimowy. Do przedszkola uczęszczało przeciętnie 70-80 dzieci. Kolejnym dyrektorem była Pani Krystyna Kwaśniewicz.

W 1992 r. dyrektorem placówki, po raz pierwszy wybranym na drodze konkursu, została Pani Jadwiga Grzebieluch.

W latach 2002 – 2015 do dyrektorem przedszkola została mgr Mirosława Jurczyk.

1.09.2015r. przedszkole weszło w skład nowo powstałego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, którego dyrektorem została mgr Małgorzata Górecka-Jarmuła.