PIERWSZE SPOTKANIE MOBILNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

PIERWSZE SPOTKANIE MOBILNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

Pierwsze spotkanie mobilne w ramach projektu Erasmus+ już za nami. W spotkaniu wzięły udział wszystkie państwa partnerskie. Podczas wirtualnej mobilności zaprezentowano organizacje partnerskie oraz cele projektu, którymi są:

  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w dziedzinie e-kształcenia i nauczania cyfrowego,
  • doskonalenie umiejętności włączania narzędzi web2 do programów nauczania,
  • aktywowanie uczniów w obszarze narzędzi web2,
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między krajami uczestniczącymi.