Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium RR:

  • Przewodniczący –    Roman Wałach
  • Z-ca przewodniczącego –    Alicja Kszuk
  • Sekretarz    –    Marta Zapotoczna
  • Skarbnik główny –    Katarzyna Waniek
  • Skarbnik II –    Justyna Haide
  • Członkowie: Justyna Huptas, Natalia Piechaczek

 

Komisja rewizyjna:

  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Sybilla Stępień
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Joanna Korczok
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Łubik