Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium RR:

  • Przewodniczący – Roman Wałach
  • Z-ca przewodniczącego – Alicja Kszuk
  • Sekretarz  – Patrycja Niedziela
  • Skarbnik główny- Katarzyna Waniek
  • Skarbnik II – Justyna Haide
  • Członek – Karina Tchórz

 

Komisja rewizyjna:

  • Joanna Korczok
  • Patrycja Lisowska
  • Piotr Rostek