Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium RR:

– Przewodniczący – Roman Wałach

– Z-ca przewodniczącego – Alicja Kszuk

– Sekretarz  – Karina Tchórz

– Skarbnik główny- Katarzyna Waniek

– Skarbnik II – Piotr Rostek

 

Komisja rewizyjna:

– Bożena Fira 

– Joanna Korczok

– Barbara Lucia