Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe Erasmus + w Zespole Szkolno- Podstawowej Nr 4 w Raciborzu

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe Erasmus + w Zespole Szkolno- Podstawowej Nr 4 w Raciborzu

W dniach 11-14 kwietnia 2022 odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ ”My Digi Edu World”. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z pięciu krajów partnerskich : Łotwy, Grecji, Turcji, Bułgarii, Macedonii oraz Polski. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych nauczycieli, poznanie nowych narzędzi Web 2 oraz wdrożenie ich do pracy z uczniem oraz wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk.

ZSP nr 4 bardzo starannie przygotowało się do tego wydarzenia. Pierwszego dnia wizyty miało miejsce uroczyste powitanie gości ze szkół partnerskich. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej placówki. Goście mogli obejrzeć pokazy taneczne, muzyczne oraz pełną humoru sztukę teatralną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Po uroczystości goście obejrzeli budynek szkoły i zobaczyli jak uczniowie pracują na zajęciach. Zajęcia i wystrój klas nawiązywały do kultury krajów partnerskich tj. Turcji, Macedonii, Grecji, Łotwy, Bułgarii i Polski. Goście byli zachwyceni przygotowaną niespodzianką i wzruszeni polską gościnnością. Powitanie gości zostało uwiecznione na zdjęciach i nagraniach.

Przez kolejne trzy dni nauczyciele szkolili się na warsztatach prowadzonych przez grupę z Grecji dotyczącą Digital Storytellingu.

Storytelling to cyfrowe opowiadanie historii jako praktyczne łączenia narracji z treściami cyfrowymi, w tym obrazami, dźwiękiem i wideo, w celu stworzenia krótkiego filmu, zazwyczaj z silnym elementem emocjonalnym. Cyfrowe historie są zazwyczaj pouczające, przekonujące, historyczne lub refleksyjne. Zasoby dostępne do włączenia do cyfrowej opowieści są praktycznie nieograniczone, co daje narratorowi ogromną swobodę twórczą. Konstruowanie narracji i skuteczne jej komunikowanie wymaga od narratora dokładnego przemyślenia tematu i rozważenia perspektywy odbiorców.

Każdy dzień szkoleniowy kończył się prezentacją efektów prac uczestników projektu oraz krótką ewaluacją.

Ostatni dzień był dniem podsumowań. Zebraliśmy materiały naszej pracy, omówiono część spraw budżetowych i podzielono się wrażeniami z całego spotkania. Na zakończenie goście otrzymali certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu oraz drobne prezenty. Było to dla nas ciekawe doświadczenie. Spotkanie odbyło się w bardzo twórczej i przyjaznej atmosferze. Teraz czeka nas realizacja zadań projektowych w poszczególnych szkołach.

Kolejne spotkanie również szkoleniowe, połączone z warsztatami i wymianą doświadczeń, odbędzie się za kilka miesięcy w Grecji.

Comments are closed.