Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

9.03.2020 Pedagogizacja rodziców

6.04.2020 Zebranie ogólne

11.05.2020 Zebranie – zagrożenia

8.06.2020 Konsultacje