Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

W ramach projektu Erasmus + „ My Digi Edu World „ w dniach 26-29.06. 2023 w Plovdiv, w Bułgarii nauczyciele z ZSP 4 wzięli udział w warsztatach Cyfrowe narzędzia w edukacji, pokazujących jak uczyć nowocześnie, z pomysłem, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Trenerzy z Plovdiv wprowadzili nauczycieli w świata nowoczesnej edukacji. Była to okazja do pozyskania pomysłów i poznania narzędzi do prowadzenia interesujących lekcji stacjonarnych oraz online. Spotkanie odbyło się w języku angielskim.

Podczas warsztatów przyjrzano się sposobom wykorzystania technologii, dyskutowano na temat motywowania uczniów podczas lekcji, omówiono również, jak wybrać najlepsze narzędzia do nauczania, w tym aplikacje i sprzęt, niezbędne do pracy w nowoczesnej szkole. Rozmawiano na temat kreatywnego wykorzystanie smartfona na lekcjach, jako narzędzia, które w obecnych czasach posiada zastosowanie jako superkomputer. Smartfony te pozwalają stworzyć z tych niepozornych urządzeń wirtualne laboratorium o niespotykanych dotąd możliwościach.

W trakcie mobilności odbyło się również spotkanie z uczniami z krajów partnerskich ( Turcja, Łotwa, Macedonia, Polska) w czasie którego rozmawiano o zaletach smartfonu jako narzędzia edukacyjnego. Uczniowie zgodnie przyznali, iż mobilność urządzenia daje możliwość korzystania z niego niemal wszędzie, czy to w budynku szkolnym i poza nim, w lesie, w muzeum, w domu. Można dzięki niemu prowadzić multimedialne lekcje w terenie. Daje ogromną szansę na odmiejscowienie edukacji – na co nie pozwalają już laptopy, nie mówiąc o komputerach stacjonarnych.

Po długiej i interesującej dyskusji uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie stwierdzili, iż zasadnicze zmiany w szkole, które mogłyby doprowadzić szkołę do jej harmonijnej integracji ze światem ucznia, nie mogą zatem polegać tylko na zapewnieniu dostępu do Internetu i wzbogaceniu palety sprzętu cyfrowego. Musi się na nie składać pakiet nowych, innowacyjnych dydaktycznie i organizacyjnie procesów, w których smartfony uczniowskie odgrywać będą pozytywną rolę.

Dzięki programowi Erasmus+ nauczyciele mieli szansę rozwijać kompetencje cyfrowe, poznawać inne kultury i tradycje oraz zobaczyć jak funkcjonujemy na tle innych narodowości. W trakcie zakończenia spotkania wszystkim nauczycielom wręczono certyfikaty uczestnictwa w mobilności.

 

Comments are closed.