Lekki tornister

Lekki tornister

Akcja edukacyjna w zakresie profilaktyki wad postawy pt. ,,Lekki tornister” ma na celu uświadomienie społeczności szkolnej, iż działając wspólnie można skutecznie zapobiegać problemom zdrowotnym wynikającym z nadmiernego obciążenia kręgosłupa tornistrami szkolnymi. Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. W wieku szkolnym ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka. W okresie tym następuje wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku, z czym uczniowie bardziej narażeni są na wykształcenie się u nich wady postawy. Rozpoczynając naukę, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia spędzając w szkolnej ławce w pozycji siedzącej dziennie powyżej 4 godzin. Dodatkowo w wieku 6-9 lat organizm wykazuje ogromną biologiczną potrzebą ruchu, co prowadzi do częstej zmiany pozycji podczas lekcji. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan; Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę pochylanie sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku; Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów; Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała ucznia. 

Przerwa na czytanie

Przerwa na czytanie

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Udział w biciu rekordu wzięli wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły. Akcja została zorganizowana przez p. Bożenę Wróbel-Wolaniuk. Jej głównym celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pokazując im, że czytanie może być ciekawe. Wszystkie dzieci w tym dniu przyszły do szkoły przebrane, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło przebieg akcji.

Erasmus+ na Łotwie

Erasmus+ na Łotwie

Nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu Studziennej, Aleksandra Zimny oraz Danuta Płaczek, od 26 do 29 września brały udział w tygodniowym projekcie Erasmus + na Łotwie.
Wyjazd dał nauczycielom nie tylko możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, ale również poznania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych form pracy z uczniami. Tydzień był przepełniony warsztatami edukacyjnymi prowadzonymi przez grupę nauczycieli z Bułgarii.

 

Tematem prezentacji szkoleniowej było tworzenie filmów video na komputerze i smartfonie. Szkolenie to miało na celu podniesienie poziomu kształcenia w szkole oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej z: Łotwą, Turcją, Bułgarią, Macedonią i Grecją.

Spotkanie na Łotwie zakończyło się sukcesem dla nauczycieli. W ramach tej mobilności reprezentanci ZSP 4 mieli okazję otworzyć się na świat, budować samodzielność, kreatywność, odważnie sięgać po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe. Wszystko to przyczyniło się do podniesienia ich kwalifikacji, ale również podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nadanie jej europejskiego wymiaru. Mobilność umożliwiła porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów partnerskich, zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły.

Przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu nawiązali kontakty i przyjaźnie, poznali nową kulturę i zwyczaje naszych łotewskich sąsiadów, co przyczyniło się do rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych.

Spotkanie u gospodarzy na Łotwie dało gościom z krajów partnerskich niepowtarzalną okazję podziwiania na żywo występów artystycznych, wokalnych i tanecznych uczniów ze szkoły łotewskiej. Szkolenie umożliwiło rozszerzenie kompetencji edukacyjnych w zakresie TIK – wykorzystania technologii komputerowej w nauce.

Uczestnictwo w projekcie dało ZSP 4 ogromne korzyści, nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, a nasi uczniowie wykształcili w sobie poczucie świadomości europejskiej. Uczestnicząc w mobilnym spotkaniu międzynarodowym poprzez platformę Google Meet, podopieczni – uczniowie klasy VIII, mieli okazję zintegrować się z uczniami innych krajów prezentując wcześniej przygotowany w języku angielskim instruktaż korzystania z aplikacji Book Creator – sposób używania aplikacji do tworzenia książek. Dzięki temu wzrosło poczucie ich własnej wartości i tym samym wzmocniła motywacja do dalszej nauki i korzystania z innowacji technologicznych. Prezentację multimedialną przygotowała z uczniami Kl. VIII Marta Kozub.

Po odbyciu warsztatów szkoleniowych grupa projektowa nauczycieli odbyła wycieczki fakultatywne w celu zwiedzania pięknych i zabytkowych miejsc w Rydze – stolica Łotwy. Wycieczki umożliwiły poznanie historii, zabytków i architektury tego państwa.

Wszystkie śmieci są nasze

Wszystkie śmieci są nasze

Pod tym hasłem obyła się w szkole akcja „Sprzątanie Świata”. Jest to akcja międzynarodowa. Wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney posprzątało teren portu. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”. Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
16 września nasi uczniowie wraz z opiekunami uzbrojeni w worki na śmieci i rękawiczki wyruszyli sprzątać ulice Studziennej. Dzieci z radością i dużym zaangażowaniem uczestniczyły w akcji. Został też ogłoszony konkurs ekologiczny pt. hasłem ‘Reaktywacja – ze starego nowe” który polega na wykonaniu pracy według własnego pomysłu z różnych odpadów.
Pamiętajmy ze każdego dnia mamy wpływ na środowisko i wrzucajmy śmieci do odpowiednich koszy.
Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w „Sprzątaniu Świata”

Nasza szkoła bierze udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. zabrzmiał w szkole pierwszy dzwonek. Uczniowie zgromadzili się na boisku szkolnym gdzie zostali przywitani. Następnie pierwszoklasiści zostali zaprzysiężeni i przyjęci w poczet uczniów. Po oficjalnej części uczniowie klas starszych udali się wraz z wychowawcami do swoich sal, natomiast  najmłodsi uczniowie wraz z rodzicami udali się na salę gimnastyczną, gdzie zostali obdarowani rogami obfitości. 

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu

 

TYTUŁ

AUTORZY

WYDAWNICTWO

kl. I

Jesteśmy Bożą rodziną”

Maria Ludwig

Klaudia Milek

Justyna Kornek

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. II

Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”

red. Jerzy Kostorz

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. III

Przyjmujemy Pana Jezusa”

Edyta Bem,

M. Leonia Pyrek

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. IV

Zapowiedź zbawienia”

Maria Baron,

Zygfryd Waskin

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. V

Czekając na zbawiciela”

red. Jerzy Kostorz

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. VI

Chrystus naszym Zbawicielem”

red. Jerzy Kostorz

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. VIII

Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”

Maria Baron,

Marcin Ogiolda

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole