Bezpieczne Wakacje 2021

Bezpieczne Wakacje 2021

Od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. trwa akcja ,,Bezpieczne Wakacje 2021”. W ramach akcji prowadzone są działania, których celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego, zwłaszcza w ośrodkach wypoczynku letniego.

Dobry Start

Dobry Start

plakat Dobry Start 3 ogólne info

Zdjęcie 1 z 1

 
Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.
W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:
przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
na portalu PUE ZUS,
na portalu Emp@tia.
Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS – w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.
ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:
do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.
Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.
Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:
na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).
Więcej informacji na www.zus.pl
Pożegnanie klasy ósmej

Pożegnanie klasy ósmej

25 czerwca zakończyliśmy kolejny niezwykle wymagający rok szkolny i pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej. Ze łzą w oku obserwowaliśmy wzorcową zmianę Pocztu Sztandarowego, który po raz ostatni, w tym składzie raczył nas swoją obecnością. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu Pani Dyrektor, nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczennice klasy 7. Następnie na środek zaproszeni zostali uczniowie klasy ósmej wraz z rodzicami. Każdy absolwent otrzymał świadectwo ukończenia szkoły, a rodzice listy gratulacyjne za wkład włożony w rozwój swoich dzieci.

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano również doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Wartość projektu: 3 106 170,47 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 640 244,89 zł.