Browsed by
Category: Aktualności SP5

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

?Heute feiern wir den Europäischen Tag der Sprachen , der vom Europarat ?? , auf Initiative der EU hin im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 ins Leben gerufen wurde. An diesem Tag werden wir uns noch stärker dessen bewusst ?, dass das Lernen von Fremdsprachen sehr wichtig ist?, nicht nur in der Schule, sondern das ganze Leben lang. Die deutsche Sprache ?? ist eine der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Kultur-, Wissenschafts- sowie Verkehrssprachen. Rund 100 Mio. Europäer sprechen Deutsch und die deutsche Sprache gehört zu den 10 am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt?. Als Fremdsprache wird Deutsch hingegen von 15,4 Mio. Menschen gelernt. Heute wünschen wir Euch viel Erfolg beim Sprachenlernen! ?? ?? ? Dzisiaj świętujemy Europejski Dzień Języków, który został ogłoszony przez Radę Europy ??, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków. Dzisiaj uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ? jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe nasze życie. Język niemiecki ?? jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych języków użytkowych, będącym nieodzownym elementem kulturowym w krajach niemieckojęzycznych oraz stosowanym w rozmaitych dyscyplinach naukowych. Około 100 milionów Europejczyków posługuje się językiem niemieckim i jest on jednym z 10 najczęściej używanych języków na świecie ?. Natomiast 15,4 mln osób uczy się niemieckiego jako języka obcego. Dziś życzymy Wam wielu sukcesów w nauce języków obcych! ??

Pożegnanie klasy ósmej

Pożegnanie klasy ósmej

25 czerwca zakończyliśmy kolejny niezwykle wymagający rok szkolny i pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej. Ze łzą w oku obserwowaliśmy wzorcową zmianę Pocztu Sztandarowego, który po raz ostatni, w tym składzie raczył nas swoją obecnością. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu Pani Dyrektor, nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczennice klasy 7. Następnie na środek zaproszeni zostali uczniowie klasy ósmej wraz z rodzicami. Każdy absolwent otrzymał świadectwo ukończenia szkoły, a rodzice listy gratulacyjne za wkład włożony w rozwój swoich dzieci.

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 5 przy ZSP nr 4 w Raciborzu.

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 5 przy ZSP nr 4 w Raciborzu.

W dniu 09.04.2021 r. o godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 5 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U.z 2020 r. poz. 493 z późm. zm.):

§11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

I Międzyszkolny Konkurs Kulinarno-Językowy

I Międzyszkolny Konkurs Kulinarno-Językowy

„Backwettbewerb-alle lieben Omas Kuchen”
Konkurs „Backwettbewerb-alle lieben Omas Kuchen” jest konkursem z języka niemieckiego i składa
się z 4 oddzielnych konkursów.
Pierwszy z nich to:
Omas Weihnachtsplätzchen sind die Besten.
Z każdej kategorii można wysłać maksymalnie 3 prace z danej szkoły:
• 3 z kategorii klasy 1-4 szkoły podstawowej i
• 3 prace z kategorii klasy 5-8 szkoły podstawowej.
Klasy 1-4
• wykonanie ciasteczek świątecznych razem z babcią/mamą według przepisu rodzinnego,
• zaprojektowanie odręcznie kartki z książki kucharskiej z przepisem oraz zdjęciem wykonanych ciasteczek,
• praca powinna zawierać spis składników, opis wykonania oraz zdjęcie.
Klasy 5-8
• wykonanie ciasteczek świątecznych razem z babcią/mamą według przepisu rodzinnego,
• nagranie filmiku z podaniem przepisu, opisem wykonania oraz prezentacją przygotowanych już ciasteczek,
• praca powinna zawierać dodatkowo załączony przepis w formie pisemnej.
• Filmik nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
Strona książki kucharskiej oraz nagranie filmiku powinny być w j.niemieckim!
Zgłoszenia w formie elektronicznej, dokumentację oraz prace w formie
online należy wysłać do 18.12.2020 r.
Szczegóły dotyczące tego konkursu i pozostałych jego części można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Potwierdzanie woli przyjścia dziecka do I klasy

Potwierdzanie woli przyjścia dziecka do I klasy

Szanowni Rodzice
 
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy rodziców o potwierdzanie woli przyjścia dziecka do I klasy naszej szkoły poprzez przesyłanie dokumentu pocztą elektroniczną do placówki.
Jeśli rodzic nie ma takiej możliwości to można zadzwonić do szkoły (pon – pt od 9:00  – 12:00), podać dane weryfikujące dziecko np. pesel oraz swoje dane, a dodatkowo pisemne potwierdzenie woli powinno zostać wrzucone do skrzynki pocztowej placówki – wejście numer 1 w godzinach dyżuru placówki, codziennie 9:00 – 12:00 lub kiedykolwiek, w późniejszym terminie.  
 
Nabór do Przedszkola 2019

Nabór do Przedszkola 2019

Tych z Państwa, których dziecko nie zakwalifikowało się do tutejszego przedszkola w pierwszym naborze prosi się o przystąpienie bez obaw do naboru uzupełniającego.
Terminy:
29.07.2019 – 02.08.2019 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców
16.08.2019 23.08.2019   Publikacja list zakwalifikowanych/Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania28.08.2019 godz.8.00 28.08.2019 godz.15.00    Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu