Rekrutacja do klasy pierwszej ZSP nr 4 na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej ZSP nr 4 na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do naszej szkoły z językiem niemieckim jako językiem mniejszości narodowej.
Głównymi celami nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, podtrzymanie i rozwój jego tożsamości narodowej poprzez naukę języka, kultury, elementów historii i tradycji kraju ojczystego.
Comments are closed.