Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły

 

 

mgr Ilona Fichna

p.o. Dyrektora ZSP nr 4 w Raciborzu