Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły

 

 

mgr Ilona Fichna

Dyrektor ZSP nr 4 w Raciborzu

 

mgr Beata Wowrek-Lechowska

Wicedyrektor ZSP nr 4 w Raciborzu