Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


3 września 2018 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2 listopada 2018 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć.

21 grudnia 2018 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć

23 – 31 grudnia 2018 r. – Zimowa przerwa świąteczna.

11 – 24 lutego 2019 r. – Ferie zimowe.

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny.

15, 16, 17 Kwietnia 2019 r. – egzaminy ósmoklasisty.

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – Wiosenna przerwa świąteczna.

2 maja 2019 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć.

21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego