Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


1  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 września 2019 r.
2  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019 r.
3  Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r. 
5 Egzaminy ósmoklasisty 21 – 23 kwietnia 2020

o godz. 9.00

6  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca 2020 r.
7  Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.