Koncepcja 2

Koncepcja 2

Autor: inż. arch. Aleksandra Biel, Absolwentka Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu
Promotor pracy dyplomowej: dr inż. arch. Wiesław Olejko

Moja propozycja zakłada stworzenie obiektu spełniającego potrzeby wszystkich użytkowników- zarówno uczniów i nauczycieli, jak i gości/kibiców oraz personelu. Projektowany obiekt- sala gimnastyczna- jest częścią integralną szkoły podstawowej, ma z nią bezpośrednie połączenie, dlatego dostęp do budynku będzie możliwy poprzez osobne wejście oraz przez łącznik prowadzący do budynku szkoły. W module łączącym salę ze szkołą, będzie znajdowała się szatnia na okrycia wierzchnie, wspomniany łącznik oraz przejście techniczne dla personelu. Dodatkowy korytarz umożliwi przedostatnie się z obiektów na teren składu odpadów czy przedszkola bez konieczności obchodzenia budynku. Ze względu na nachylenie terenu, sala gimnastyczna wraz z zapleczem koniecznym dla jej funkcjonowania, zostanie podniesiony o jedną kondygnację. Uzyskana w obrębie parteru przestrzeń pozwoli na umiejscowienie odrębnego bloku sal do gimnastyki korekcyjnej, pozwalającego służyć również w ramach samodzielnej jednostki.