Nasza misja

Nasza misja

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Poznaje historię, kulturę, obyczajowość i tradycję środowiska lokalnego.
 • Uczy się przywiązania i miłości do ziemi śląskiej.
 • Poznaje swoją dzielnicę, miasto poprzez spotkania i wycieczki po regionie.
 • Uczy się uprzejmości, dzielenia się i szanowania siebie nawzajem.
 • Poznaje swoje prawa.
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystościach i spotkaniach z okazji: Dożynek, Dnia Pracownika Poczty Polskiej, obchodów święta ku czci św. Marcina, Barbórki, Mikołaja, Wigilii w przedszkolu,
 • Poznaje tradycje świąteczne – Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
 • Poznaje tradycje zabawy andrzejkowej dla dzieci, balu karnawałowego, pożegnania zimy i powitania wiosny,
 • Uczestniczy w pracach organizacyjnych dotyczących pobytu członków rodziny w przedszkolu z okazji Dnia Babci i Dziadka, Biesiady Rodzinnej, z okazji Dnia Dziecka,
 • Prezentuje swoje umiejętności ( wiersze, piosenki, inscenizacje) zaproszonym gościom z okazji Bożego Narodzenia, świąt rodzinnych, organizowanego Festynu, pożegnania starszych kolegów.
 • Poznaje ludowe legendy i regionalne stroje.
 • Wychowujemy w miłości do rodziny i rodzinnego kraju – Polski.

Cele przedszkola środowiskowego:

 • Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, historią, kulturą, obyczajowością i tradycją środowiska lokalnego.
 • Rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny,
 • Uczenie uprzejmości, wrażliwości, poszanowania godności drugiego człowieka oraz rozwijanie pozytywnego stosunku wobec rówieśników i osób dorosłych.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola. Zachęcamy rodziców do udziału w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, różnego rodzaju spotkaniach (Jasełka, Pożegnanie Zimy-Powitanie Wiosny, Biesiada Rodzinna, zabawa karnawałowa itp.).


Sposoby realizacji celów

 • Organizowanie zajęć wyzwalających samodzielność i aktywność dziecka.
 • Poznanie miejscowych zabytków; odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.
 • Prezentowanie własnych umiejętności, aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych uroczystości o charakterze rodzinnym, przygotowaniach świątecznych,  w poznawaniu tradycji i zwyczajów wiążących się z różnymi obrzędami i świętami.
 • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 • Działania rodziców na rzecz przedszkola.
 • Udział rodziców w uroczystościach, spotkaniach organizowanych w przedszkolu, (Jasełka, Pożegnanie zimy-powitanie wiosny, Biesiada  Rodzinna, Festyn itp.)

ZADANIA:

 • Tworzenie warunków wspomagających i ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 • Uczenie uprzejmości, wrażliwości, poszanowania godności drugiego człowieka oraz rozwijanie pozytywnego stosunku wobec rówieśników i osób dorosłych.                   
 • Uświadomienie dzieciom przynależności narodowej w kontekście miejsca Polski w Europie w celu zapoznania dzieci z programem   integrowania.
 • Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach oraz zachowania się w miejscach publicznych.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie prawidłowej postawy dziecka.