Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele ZSP nr 4 w Raciborzu w roku szkolnym 2018/2019

Brzezina Jadwiga – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Cieśla Zbigniew – religia

Czaplińska-Mroczek Marzena – matematyka, fizyka

Depta Bogdan – historia i społeczeństwo, WOS

Fichna Ilona – muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe

Górecka-Jarmuła Małgorzata – język mniejszości narodowej – niemiecki

Hula Izabela – pedagog, logopeda

Jarmuła Juliusz – język angielski, język mniejszości narodowej – niemiecki

Jawor Magdalena – wychowanie przedszkolne

Jurczyk Mirosława – wychowanie przedszkolne

Kabała Marzena – przyroda, biologia

Kawulok Michaela – wychowanie przedszkolne

Kielar Jadwiga – wychowanie do życia w rodzinie

Klein Ewelina – język mniejszości narodowej – niemiecki

Kozub Marta – wychowanie fizyczne, technika

Kręć Wiesława – religia

Kutrowska Lidia – chemia

Niewiera Andrzej – informatyka, technika 

Obruśnik Koryna – religia

Pietrzkiewicz Sybilla – edukacja wczesnoszkolna

Płaczek Danuta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Rudzki Dariusz – geografia

Szymiczek Ewelina – język hiszpański

Wochnik Daniela – język mniejszości narodowej – niemiecki

Woskowski Mariusz –  Edukacja dla bezpieczeństwa

Wowrek-Lechowska Beata – wychowanie przedszkolne

Wróbel-Wolaniuk Bożena – język polski, historia i społeczeństwo, biblioteka

Zimowska – Żylak Małgorzata – język polski, nauczyciel wspomagający