Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

1. 10 września 2018 – zebranie z rodzicami
2. 22 października 2018 – zebranie z rodzicami
3. 12 listopada 2018 – konsultacje
4. 14 stycznia 2019 – zebranie z rodzicami
5. 11 marca 2019 – zebranie z rodzicami
6. 8 kwietnia 2019 – konsultacje
7. 13 maja 2019 – konsultacje
8. 3 czerwca 2019 – zebranie z rodzicami