O nas

O nas

Szkoła Podstawowa nr 5 w Raciborzu posiada ponad stuletnią tradycję. Najważniejszy jest dla nas uczeń, dlatego kształcimy go i wychowujemy w duchu mądrości, tolerancji i umiejętności odróżniania dobra od zła. Stawiamy na ciągłą pracę nad własnym charakterem, doskonalimy umiejętności, wpajamy ważne i potrzebne wiadomości.

We współpracy z rodzicami wychowujemy powierzone nam dzieci i rozwijamy ich zdolności. W naszej szkole żadne dziecko nie jest anonimowe, może czuć się pewnie i bezpiecznie. Atutem naszej placówki są małe klasy. Pracownie są kolorowe, przestronne, bogato wyposażone w środki i materiały dydaktyczne.

Już we wrześniu 2006 roku zostały powołane w naszej szkole oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim. To szansa dla Twojego dziecka, które od początku świetnie pozna ten język. Poznawanie języka w warunkach, w których treści nauczania wykładane są zarówno w języku polskim, jak i niemieckim daje zupełnie inną jakość nauczania. Kluczem jest tu częste obcowanie z językiem obcym, a nie nauka na tradycyjnych zasadach.