Koncepcja 1

Koncepcja 1

Autor: inż. arch. Agata Janik, Absolwentka Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu
Promotor pracy dyplomowej: dr inż. arch. Jarosław Figaszewski

Ideą projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie trzech stref: sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej wzajemnie się przeplatających. Przestrzenie zostały wydzielone tak, aby najwięcej obiektów rekreacyjnych znajdowało się blisko przedszkola, natomiast w pobliżu szkoły znajdowało się więcej obiektów sportowych i edukacyjnych. Koncepcja architektoniczna polega na stworzeniu trzech konstrukcji: sali gimnastycznej, pomieszczeń sanitarnych oraz łącznika, które cechuje dobra wzajemna komunikacja. Konstrukcja sali gimnastycznej została obrócona w lewo w stosunku do osi istniejącej szkoły w celu skierowania doświetlenia sali w kierunku południowym, otwarcia budynku na północną część działki oraz wprowadzenia dynamiki do obiektu.
Wzdłuż wschodniej krawędzi budynku sali gimnastycznej przebiega korytarz, który zapewnia bezpośrednią komunikację między szkołą, nowym budynkiem oraz boiskiem. Istniejący budynek szkoły został połączony z nowym budynkiem przeszklonym łącznikiem oddzielającym dwa budynki o różnej estetyce oraz będącym węzłem komunikacyjnym. W łączniku znajduje się szatnia na odzież wierzchnią. Na parterze projektowanego budynku znajduje się sala gimnastyczna, ciąg sanitarny z szatniami i toaletami, magazyn oraz pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń zostały zaakcentowane wcięciami w celu swobodnego przejścia korytarzem. Na piętrze znajduje się galeria z widokiem na salę, bufet, siłownia oraz taras. Na piętro można dostać się umieszczonymi w łączniku schodami o charakterze reprezentacyjnym. W projekcie zastosowano rozwiązania energooszczędne takie jak panele fotowoltaiczne na dachu sali oraz dach i taras pokryte zielenią.