Koncepcja 3

Koncepcja 3

Autor: inż. arch. Anna Petrzyk, absolwentka Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu
Promotor pracy dyplomowej dr inż. arch. Henryk Zubel

Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt hali sportowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu-Studziennej. Ideą projektu jest przystosowanie istniejącego budynku szkoły do obowiązujących standardów i warunków technicznych, przebudowa części budynku oraz projekt nowej hali sportowej. Jednym z głównych założeń projektu jest stworzenie przestrzeni przyjaznej dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także zapewnienie atrakcji oraz różnorakich form rozwoju psycho-fizycznego.
Projekt uwzględnia także nowe zagospodarowanie urbanistyczne działki szkoły i przedszkola polegające na stworzeniu stref rekreacyjnych (boiska, placu szkolnego, ścianki wspinaczkowej, siłowni na wolnym powietrzu, a także ogródka warzywnego i placu zabaw przy przedszkolu). Projektowana hala sportowa jest przykładem obiektu, którego forma jest alegorią funkcji. Lekki, transparentny budynek oparty na ziemi w sposób, jakby nie stanowił dla niej żadnego ciężaru odzwierciedla ruch i dynamikę cechującą aktywność fizyczną. Gmach dzięki zastosowaniu stonowanej kolorystki staje się tłem dla spontanicznego i kolorowego życia szkoły. Uniesienie hali nad ziemię pozwala uwolnić przestrzeń działki, by móc ją wykorzystać na dodatkowe funkcje będące chętnie wykorzystywanymi przez dzieci.  Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów oraz prostej formy detalu budynek hali jest w pełni nowoczesny, a jego fasada tworzy wielowarstwową, lekką i transparentną strukturę.