Koncepcja 5

Koncepcja 5

Autor: inż. arch. Wioleta Kuźnik, Absolwentka Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu
Promotor pracy dyplomowej: dr inż. arch. Beata Kuc-Słuszniak

Celem niniejszej pracy było wykonanie projektu koncepcji urbanistyczno – architektonicznej sali gimnastycznej z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki, wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Brzechwy w Raciborzu Studziennej. Zajęcia ruchowe są istotne w rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego też sala gimnastyczna jest niezbędnym, a jednocześnie brakującym elementem szkoły. Ważnym aspektem było zagospodarowanie działki oraz stworzenie ciekawej w kolory przestrzeni, która będzie zachęcała do aktywności fizycznych młodego człowieka oraz dostosowanie wszystkich pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
Na projektowanym terenie znajdować się będzie m.in.: pełnowymiarowe boisko do koszykówki, plac zabaw z linarium, dwiema huśtawkami oraz zespołem drabinek i równoważni, a także siłownia „pod chmurką”. Dla urozmaicenia i wzbogacenia walorów estetycznych powstaną nasadzenia z niskich karłowatych drzew rozdzielających poszczególne części od siebie. Prosta bryła budynku, aby zyskać walory estetyczne, została w dużej mierze przeszklona oraz zastosowane zostały pionowe panele przeciwsłoneczne tak aby światło wpadało do wnętrza cały czas jednocześnie nikogo nie oślepiając. Stworzenie połączenia między poszczególnymi pomieszczeniami obiektu miało na celu łatwą komunikację oraz możliwość oddzielenia szkoły od części sportowej tak, aby można było z sali gimnastycznej korzystać po zamknięciu szkoły w godzinach wieczornych.
Na parterze w projektowej części znajdują się m.in. takie pomieszczenia jak: szatnia ogólnodostępna, sala gimnastyczna, magazyny, pokój nauczycielski, szatnie sportowe wraz z łazienkami, a także osobna szatnia sportowa dla niepełnosprawnych. Na piętrze zaś znajdują się 2 szatnie z łazienkami, oraz  sale ćwiczeń i świetlica. Zagospodarowana została także część budynku istniejącego, w której powiększony został pokój pedagoga szkolnego, powiększony został pokój woźnej oraz zaprojektowano łazienkę dla personelu.