Cele kształcenia dwujęzycznego

Cele kształcenia dwujęzycznego

Dwujęzyczność daje młodym ludziom szczególną szansę poznania wartości wielokulturowych i jej celem jest przygotowanie do życia w zjednoczonej, wielojęzycznej Europie. Zadaniem szkoły dwujęzycznej jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju tak, jak w każdej innej szkole, a ponadto można wymienić takie zadania jak:

  • rozbudzanie zainteresowania językami
  • przygotowanie dziecka do dalszej nauki języka zarówno w systemie szkolnym, jak i w ramach kształcenia permanentnego przez stworzenie podstaw językowych, psychologicznych oraz socjokulturowych
  • rozwój i przekształcanie naturalnej ciekawości dziecka w motywację do podejmowania wysiłków poznawczych w dwóch językach