Ubezpieczenie NNW Ucznia Szkoły Podstawowej

Ubezpieczenie NNW Ucznia Szkoły Podstawowej

Ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka

Ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka w wieku szkolnym, a więc od 6 do 18 lat (rzeczywisty zasięg może wynosić od kilku miesięcy życia do 26 lat), to niedrogi produkt ochronny, w ramach którego niepełnoletni ubezpieczony otrzyma świadczenie za doznane wypadki czy uszkodzenia ciała.

Tytułowe ubezpieczenie szkolne NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków, to w praktyce ochrona finansowa w razie złamania ręki, zwichnięcia nadgarstka czy wstrząsu mózgu. Za każdy wypadek, o ile znajduje się on w zakresie polisy, towarzystwo wypłaci rodzicom ubezpieczonego dziecka sumę odszkodowania. Jest ona liczona procentowo od całej sumy ubezpieczenia.

Poniżej link do samodzielnego wyboru indywidualnego ubezpieczenia szkolnego NNW, które będzie ważne już następnego dnia po opłaceniu składki.