WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ ZSP nr 4 W Raciborzu ORAZ POTWIERDZENIE WOLI

WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ ZSP nr 4 W Raciborzu ORAZ POTWIERDZENIE WOLI

Wykaz dzieci zakwalifikowanych do klasy I od 01.09.2021 r.pdf

Potwierdzenie woli.pdf

Kliknij na linki powyżej

WAŻNE:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych obowiązani są w terminie
7-8 kwietnia 2021r. do złożenia potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły
(w formie papierowej do skrzynki pocztowej przy głównym wejściu do szkoły
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl).

Comments are closed.