Browsed by
Kategoria: Bez kategorii

mikołajki

mikołajki

Dzisiaj w naszej placówce gościliśmy wspaniałego gościa. Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas 1-3 przywitali go piosenkami w języku niemieckim i polskim. Wszystkie dzieci obiecały św. Mikołajowi iż będą grzeczne przez cały rok…
Dziękujemy Mikołajowi za paczki i zapraszamy ponownie za rok 🎅🏼.
Jarmark bożonarodzeniowy

Jarmark bożonarodzeniowy

Podczas dwóch dni jarmarku bożonarodzeniowego zorganizowanego przez miasto Racibórz zaprezentowały się uczennice naszej szkoły:

  • Marta Bedrunka – gra na skrzypcach Stille Nacht,
  • Ewelina Fulneczek i Antonina Wilczek – Lasst uns froh und munter sein
  • zespół Ad Astra, czyli Laura Peikert, Laura Huptas oraz Julia Mucha w piosenkach Stille Nacht, Kling Glöckchen oraz Leise rieselt der Schnee,
  • Julia Wochnik w piosence Wunschzettel,
  • Magdalena Koloch w piosence Morgen Kinder wirds was geben.

Dziękujemy Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego za zaproszenie, poczęstunek i mile spędzony czas.

 

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Do czwartku 04 listopada 2021 r. Miasto Racibórz prowadzi nabór deklaracji udziału w konkursie grantowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu.

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są dzieci i młodzież, które spełniają łącznie następujące warunki udziału w projekcie:

• dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje gminę – miasto Racibórz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

• dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,

• dziecko/uczeń pełnoletni uczy się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,

• dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia* w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w latach 2020-2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka, w przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie.

Uprawnieni mieszkańcy mogą składać wniosek tj. komplet dokumentów, na który składa się: oświadczenie – załącznik nr 7 lub nr 8 oraz formularz – dane osobowe do kontaktu (załączone poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz lub elektronicznie na skrzynkę podawczą EPUAP: /xp47en3j9b/skrytka .

Wnioski niepełne / niekompletne / niepoprawnie wypełnione / złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę grozi odpowiedzialność karna.

Grantobiorca – Miasto Racibórz jest uprawniony do weryfikacji, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.

O grant dla mieszkańców wystąpi Miasto Racibórz.

Złożenie dokumentów przez uprawnionych mieszkańców nie oznacza zapewnienia otrzymania sprzętu.

Sprzęt po 2 latach od zakończenia realizacji projektu będzie mógł być przekazany przez Miasto Racibórz na własność użytkownikom korzystającym z niniejszego programu na podstawie odrębnej umowy.

Po uzyskaniu przez Gminę informacji o przyznaniu dofinansowania lub decyzji odmownej stosowne informacje zamieścimy na stronie internetowej www.raciborz.pl oraz profilu FB oraz poinformujemy Państwa o dalszym trybie postępowania.

Załączniki:
Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Załącznik 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
FORMULARZ – DANE OSOBOWE DO KONTAKTU wraz ze zgoda na przetwarzanie danych i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach ww. konkursu

Informacje dotyczące konkursu, w tym Regulamin, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

* – jeśli użyczony sprzęt został zwrócony do szkoły i nie pozostaje w dyspozycji dziecka/ucznia pełnoletniego, dziecko/uczeń pełnoletni uprawniony jest do objęcia wsparciem w ramach programu grantowego.

Szafowanie dla Adelki

Szafowanie dla Adelki

Nasza placówka przyłączyła się do udziału w akcji pod tytułem „Szafowanie dla Adelki”. Akcja ma podwójny wymiar. Z jednej strony realna pomoc w leczeniu Adelki, a z drugiej strony dbałość o ekologię. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział oraz za kilogramy ubrań. 

Goście

Goście

Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć wiceprzewodniczącą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Panię Agnieszkę Dłociok wraz z Panią Doris Gorgosch, przedstawicielką biura wojewódzkiego DFK. Panie przekazały szkole prezent w postaci laptopa oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego. W imieniu wszystkich dzieci, pracowników i dyrekcji serdecznie dziękujemy.

Kampania wyborcza

Kampania wyborcza

Dzisiaj rusza kampania wyborcza do samorządu szkolnego. Kandydaci, po zebraniu odpowiedniej ilości głosów poparcia, rozwieszali plakaty oraz uczestniczyli w debacie. Do wyborów na gospodarza szkoły stanęło 8 kandydatów.

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano również doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Wartość projektu: 3 106 170,47 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 640 244,89 zł.

Beneficjent: Miasto Racibórz

Spotkanie uczniów klasy I z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Spotkanie uczniów klasy I z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Dzisiaj, uczniów klasy 1, odwiedzili funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili zajęcia z dziećmi na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie tego spotkania goście przy aktywnym udziale dzieci, przypomnieli miejsca i zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości wybranych znaków drogowych, funkcji sygnalizacji świetlnej oraz pasów.