Browsed by
Kategoria: Bez kategorii

Bezpieczne Wakacje 2021

Bezpieczne Wakacje 2021

Od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. trwa akcja ,,Bezpieczne Wakacje 2021”. W ramach akcji prowadzone są działania, których celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego, zwłaszcza w ośrodkach wypoczynku letniego.

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano również doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Wartość projektu: 3 106 170,47 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 640 244,89 zł.

 

Informacje naborowe z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Informacje naborowe z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Lista przyjętych do klasy I.pdf

PRZEDSZKOLE – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani.pdf

Kliknij na linki powyżej


WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-04-19 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ ZSP nr 4 W Raciborzu ORAZ POTWIERDZENIE WOLI

WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ ZSP nr 4 W Raciborzu ORAZ POTWIERDZENIE WOLI

Wykaz dzieci zakwalifikowanych do klasy I od 01.09.2021 r.pdf

Potwierdzenie woli.pdf

Kliknij na linki powyżej

WAŻNE:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych obowiązani są w terminie
7-8 kwietnia 2021r. do złożenia potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły
(w formie papierowej do skrzynki pocztowej przy głównym wejściu do szkoły
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl).