Browsed by
Autor: Andrzej Niewiera

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020


11 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem!”. W ramach lekcji informatyki we wszystkich klasach ZSP nr 4 została przedstawiona tematyka tegorocznych obchodów. Odbyło się to w formie prezentacji oraz filmów edukacyjnych. Ponadto uczniowie dyskutowali z nauczycielem na temat bezpieczeństwa w internecie. Byli też zgodni, że powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nabór do przedszkoli 2020

Nabór do przedszkoli 2020


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz na rok szkolny 2020/2021 określone zostały Zarządzeniem Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Kryteria naboru wraz z  liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz określone zostały Uchwała Nr XXXVIII/577/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 roku.

Zarządzenie nr 551/2020 Prezydenta Miasta Racibórz

Uchwała Rady Miasta Nabór XXXVIII-577/2018