Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca, aby tradycji stała się zadość, dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przeszły uroczystym pochodem na boisko LKS, gdzie pożegnano zimę. Zanim jednak barwny korowód wyruszył na ulice Studziennej, uczniowie szkoły wraz z wychowawcami przygotowywali plakaty o tematyce wiosennej. W prawdziwie wiosenną atmosferę wprowadziły wszystkich przedszkolaki z grupy „Pracowite Pszczółki” swoim występem, którym, mamy nadzieję, skutecznie przepędziły zimę.


Comments are closed.