Już od 6 września możesz ze Twoją drużyną wygrać wspaniałe nagrody w Grze miejskiej on-line pn. „Odpadowe ABC – PSZOKuj w Raciborzu”.

Kto i gdzie może brać udział

Gra Miejska skierowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących w Raciborzu lub uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Racibórz. Grupa wczesnoszkolna powinna grać wraz z opiekunem w ramach zajęć komputerowych w szkole, a klasy 4-8 korzystają ze specjalnego stanowiska komputerowego przygotowanego w Urzędzie Miasta.

Kiedy

Gra Miejska przeprowadzona będzie w dniach 6-17 września 2021 r. (od godziny 9.00 do godziny 13.00 dla klas 4-8, a dla klas 1-3 od 8.00 do 16.00) poprzez linki do strony WWW z zadaniami dla Drużyn. Link zostanie udostępniony na profilu socialmedia miasta Racibórz i stronie internetowej Organizatora.

Na czym to polega

Gra Miejska przeprowadzona zostanie online i składała się będzie z zadań w ramach, których zespoły będą musiały wykazać się wiedzą w zakresie sortowania odpadów, ich przyjmowania na PSZOK oraz sprawnością manualną. Pytania dostosowane są do wieku graczy a odpowiedzi mogą być wielokrotnego wyboru.

Nagrody

Każdy uczestnik otrzyma nagrodę w postaci certyfikatu uczestnictwa (do samodzielnego pobrania i wydruku).

Dodatkowo cała Drużyna, która zostanie wyłoniona przez Komisję otrzyma imienne dyplomy oraz nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 100 zł (sto złotych) ale nie mniejszej niż 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych), na jedną osobę (członka Drużyny).

Osoby uczestniczące w grze w siedzibie organizatora otrzymają nagrodę dodatkową (ilość nagród ograniczona).

Organizator przewidział nagrodę specjalną dla opiekuna klas 1 – 3, którego Drużyna zostanie laureatem gry. Nagroda w postaci dyplomu oraz nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 100 zł (sto złotych).

Dodatkowe informacje:

Informacje o Grze Miejskiej oraz Regulamin są publikowane na stronie internetowej https://kompostownia.raciborz.pl lub www.raciborz.pl jak również na profilu socialmedia miasta Racibórz.

Comments are closed.