Browsed by
Autor: ZSP4

Nowe stawki żywieniowe

Nowe stawki żywieniowe

W związku z rozpoczęciem drugiego semestru roku szkolnego 2022/2023 chcielibyśmy państwa poinformować o nowych stawkach żywieniowych obowiązujących od dnia 01.02.2023 r.

Lekki tornister

Lekki tornister

Akcja edukacyjna w zakresie profilaktyki wad postawy pt. ,,Lekki tornister” ma na celu uświadomienie społeczności szkolnej, iż działając wspólnie można skutecznie zapobiegać problemom zdrowotnym wynikającym z nadmiernego obciążenia kręgosłupa tornistrami szkolnymi. Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. W wieku szkolnym ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka. W okresie tym następuje wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku, z czym uczniowie bardziej narażeni są na wykształcenie się u nich wady postawy. Rozpoczynając naukę, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia spędzając w szkolnej ławce w pozycji siedzącej dziennie powyżej 4 godzin. Dodatkowo w wieku 6-9 lat organizm wykazuje ogromną biologiczną potrzebą ruchu, co prowadzi do częstej zmiany pozycji podczas lekcji. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan; Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę pochylanie sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku; Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów; Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała ucznia. 

Przerwa na czytanie

Przerwa na czytanie

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Udział w biciu rekordu wzięli wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły. Akcja została zorganizowana przez p. Bożenę Wróbel-Wolaniuk. Jej głównym celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pokazując im, że czytanie może być ciekawe. Wszystkie dzieci w tym dniu przyszły do szkoły przebrane, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło przebieg akcji.

Erasmus+ na Łotwie

Erasmus+ na Łotwie

Nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu Studziennej, Aleksandra Zimny oraz Danuta Płaczek, od 26 do 29 września brały udział w tygodniowym projekcie Erasmus + na Łotwie.
Wyjazd dał nauczycielom nie tylko możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, ale również poznania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych form pracy z uczniami. Tydzień był przepełniony warsztatami edukacyjnymi prowadzonymi przez grupę nauczycieli z Bułgarii.

 

Tematem prezentacji szkoleniowej było tworzenie filmów video na komputerze i smartfonie. Szkolenie to miało na celu podniesienie poziomu kształcenia w szkole oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej z: Łotwą, Turcją, Bułgarią, Macedonią i Grecją.

Spotkanie na Łotwie zakończyło się sukcesem dla nauczycieli. W ramach tej mobilności reprezentanci ZSP 4 mieli okazję otworzyć się na świat, budować samodzielność, kreatywność, odważnie sięgać po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe. Wszystko to przyczyniło się do podniesienia ich kwalifikacji, ale również podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nadanie jej europejskiego wymiaru. Mobilność umożliwiła porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów partnerskich, zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły.

Przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu nawiązali kontakty i przyjaźnie, poznali nową kulturę i zwyczaje naszych łotewskich sąsiadów, co przyczyniło się do rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych.

Spotkanie u gospodarzy na Łotwie dało gościom z krajów partnerskich niepowtarzalną okazję podziwiania na żywo występów artystycznych, wokalnych i tanecznych uczniów ze szkoły łotewskiej. Szkolenie umożliwiło rozszerzenie kompetencji edukacyjnych w zakresie TIK – wykorzystania technologii komputerowej w nauce.

Uczestnictwo w projekcie dało ZSP 4 ogromne korzyści, nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, a nasi uczniowie wykształcili w sobie poczucie świadomości europejskiej. Uczestnicząc w mobilnym spotkaniu międzynarodowym poprzez platformę Google Meet, podopieczni – uczniowie klasy VIII, mieli okazję zintegrować się z uczniami innych krajów prezentując wcześniej przygotowany w języku angielskim instruktaż korzystania z aplikacji Book Creator – sposób używania aplikacji do tworzenia książek. Dzięki temu wzrosło poczucie ich własnej wartości i tym samym wzmocniła motywacja do dalszej nauki i korzystania z innowacji technologicznych. Prezentację multimedialną przygotowała z uczniami Kl. VIII Marta Kozub.

Po odbyciu warsztatów szkoleniowych grupa projektowa nauczycieli odbyła wycieczki fakultatywne w celu zwiedzania pięknych i zabytkowych miejsc w Rydze – stolica Łotwy. Wycieczki umożliwiły poznanie historii, zabytków i architektury tego państwa.

Wszystkie śmieci są nasze

Wszystkie śmieci są nasze

Pod tym hasłem obyła się w szkole akcja „Sprzątanie Świata”. Jest to akcja międzynarodowa. Wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney posprzątało teren portu. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”. Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
16 września nasi uczniowie wraz z opiekunami uzbrojeni w worki na śmieci i rękawiczki wyruszyli sprzątać ulice Studziennej. Dzieci z radością i dużym zaangażowaniem uczestniczyły w akcji. Został też ogłoszony konkurs ekologiczny pt. hasłem ‘Reaktywacja – ze starego nowe” który polega na wykonaniu pracy według własnego pomysłu z różnych odpadów.
Pamiętajmy ze każdego dnia mamy wpływ na środowisko i wrzucajmy śmieci do odpowiednich koszy.
Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w „Sprzątaniu Świata”

Nasza szkoła bierze udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.