Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

?Heute feiern wir den Europäischen Tag der Sprachen , der vom Europarat ?? , auf Initiative der EU hin im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 ins Leben gerufen wurde. An diesem Tag werden wir uns noch stärker dessen bewusst ?, dass das Lernen von Fremdsprachen sehr wichtig ist?, nicht nur in der Schule, sondern das ganze Leben lang. Die deutsche Sprache ?? ist eine der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Kultur-, Wissenschafts- sowie Verkehrssprachen. Rund 100 Mio. Europäer sprechen Deutsch und die deutsche Sprache gehört zu den 10 am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt?. Als Fremdsprache wird Deutsch hingegen von 15,4 Mio. Menschen gelernt. Heute wünschen wir Euch viel Erfolg beim Sprachenlernen! ?? ?? ? Dzisiaj świętujemy Europejski Dzień Języków, który został ogłoszony przez Radę Europy ??, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków. Dzisiaj uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ? jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe nasze życie. Język niemiecki ?? jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych języków użytkowych, będącym nieodzownym elementem kulturowym w krajach niemieckojęzycznych oraz stosowanym w rozmaitych dyscyplinach naukowych. Około 100 milionów Europejczyków posługuje się językiem niemieckim i jest on jednym z 10 najczęściej używanych języków na świecie ?. Natomiast 15,4 mln osób uczy się niemieckiego jako języka obcego. Dziś życzymy Wam wielu sukcesów w nauce języków obcych! ??

Comments are closed.