Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

🥳Heute feiern wir den Europäischen Tag der Sprachen , der vom Europarat 🇪🇺 , auf Initiative der EU hin im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 ins Leben gerufen wurde. An diesem Tag werden wir uns noch stärker dessen bewusst 🤓, dass das Lernen von Fremdsprachen sehr wichtig ist👌, nicht nur in der Schule, sondern das ganze Leben lang. Die deutsche Sprache 🇩🇪 ist eine der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Kultur-, Wissenschafts- sowie Verkehrssprachen. Rund 100 Mio. Europäer sprechen Deutsch und die deutsche Sprache gehört zu den 10 am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt😎. Als Fremdsprache wird Deutsch hingegen von 15,4 Mio. Menschen gelernt. Heute wünschen wir Euch viel Erfolg beim Sprachenlernen! 😊🌏 🇵🇱 🥳 Dzisiaj świętujemy Europejski Dzień Języków, który został ogłoszony przez Radę Europy 🇪🇺, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków. Dzisiaj uświadamiamy sobie jeszcze bardziej 🤓 jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe nasze życie. Język niemiecki 🇩🇪 jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych języków użytkowych, będącym nieodzownym elementem kulturowym w krajach niemieckojęzycznych oraz stosowanym w rozmaitych dyscyplinach naukowych. Około 100 milionów Europejczyków posługuje się językiem niemieckim i jest on jednym z 10 najczęściej używanych języków na świecie 😎. Natomiast 15,4 mln osób uczy się niemieckiego jako języka obcego. Dziś życzymy Wam wielu sukcesów w nauce języków obcych! 😊🌏

Comments are closed.