Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1

W dniach 06-08 kwietnia 2022 roku należy złożyć w sekretariacie potwierdzenie woli. Lista zakwalifikowanych oraz druk potwierdzenia woli w załącznikach poniżej 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Brzechwy z Językiem Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu

Comments are closed.