Zielona Energia Fest – Sukces Zsp4 w Promocji Ekologii

Zielona Energia Fest – Sukces Zsp4 w Promocji Ekologii

Zespół Szkolno-Przedszkolny wziął udział w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. 2. Zadanie placówki zostało rozpatrzone pozytywnie i ostatecznie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dofinansowania, jako podsumowanie akcji, odbyło się wydarzenie pod nazwą”Zielona Energia Fest”, które było niezwykłą okazją do promowania ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Głównym celem tego wydarzenia było podniesienie świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej poprzez edukację i mobilizację do działań na rzecz OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz efektywności energetycznej. Warto podkreślić, że wszyscy nauczyciele byli zaangażowani w organizację tego przedsięwzięcia. Uczniowie wzięli udział w trzech konkursach: „Energia dla przyszłości: Projektujmy energooszczędną szkołę” (klasy 7-8), „Zielona energia w mojej społeczności” (klasy 4-6) oraz „Moje zielone marzenia” (klasy 1-3 i przedszkolaki). Wydarzenie zakończyło się uroczystą galą, podczas której odbyły się występy artystyczne, przedstawienie teatralne, tańce i śpiewy, które skupiały się na tematyce ekologicznej i zachęcały do refleksji nad wpływem człowieka na środowisko. Rozstrzygnięto również konkursy i wręczono nagrody. Największym zainteresowaniem cieszyła się podłogowa gra planszowa, która w zabawny i angażujący sposób przekazała uczniom wiedzę na temat OZE i efektywności energetycznej. Wydarzenie „Zielona Energia Fest” podniosło świadomość ekologiczną u dzieci, zwiększyło wiedzę na temat OZE, zainspirowało uczniów, nauczycieli i rodziców do aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz zielonej energii i ochrony środowiska oraz podniosło jakość edukacji ekologicznej w szkole promując zrównoważony styl życia.

Comments are closed.