Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

W ramach projektu Erasmus + „ My Digi Edu World „ w dniach 26-29.06. 2023 w Plovdiv, w Bułgarii nauczyciele z ZSP 4 wzięli udział w warsztatach Cyfrowe narzędzia w edukacji, pokazujących jak uczyć nowocześnie, z pomysłem, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Trenerzy z Plovdiv wprowadzili nauczycieli w świata nowoczesnej edukacji. Była to okazja do pozyskania pomysłów i poznania narzędzi do prowadzenia interesujących lekcji stacjonarnych oraz online. Spotkanie odbyło się w języku angielskim.

Podczas warsztatów przyjrzano się sposobom wykorzystania technologii, dyskutowano na temat motywowania uczniów podczas lekcji, omówiono również, jak wybrać najlepsze narzędzia do nauczania, w tym aplikacje i sprzęt, niezbędne do pracy w nowoczesnej szkole. Rozmawiano na temat kreatywnego wykorzystanie smartfona na lekcjach, jako narzędzia, które w obecnych czasach posiada zastosowanie jako superkomputer. Smartfony te pozwalają stworzyć z tych niepozornych urządzeń wirtualne laboratorium o niespotykanych dotąd możliwościach.

W trakcie mobilności odbyło się również spotkanie z uczniami z krajów partnerskich ( Turcja, Łotwa, Macedonia, Polska) w czasie którego rozmawiano o zaletach smartfonu jako narzędzia edukacyjnego. Uczniowie zgodnie przyznali, iż mobilność urządzenia daje możliwość korzystania z niego niemal wszędzie, czy to w budynku szkolnym i poza nim, w lesie, w muzeum, w domu. Można dzięki niemu prowadzić multimedialne lekcje w terenie. Daje ogromną szansę na odmiejscowienie edukacji – na co nie pozwalają już laptopy, nie mówiąc o komputerach stacjonarnych.

Po długiej i interesującej dyskusji uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie stwierdzili, iż zasadnicze zmiany w szkole, które mogłyby doprowadzić szkołę do jej harmonijnej integracji ze światem ucznia, nie mogą zatem polegać tylko na zapewnieniu dostępu do Internetu i wzbogaceniu palety sprzętu cyfrowego. Musi się na nie składać pakiet nowych, innowacyjnych dydaktycznie i organizacyjnie procesów, w których smartfony uczniowskie odgrywać będą pozytywną rolę.

Dzięki programowi Erasmus+ nauczyciele mieli szansę rozwijać kompetencje cyfrowe, poznawać inne kultury i tradycje oraz zobaczyć jak funkcjonujemy na tle innych narodowości. W trakcie zakończenia spotkania wszystkim nauczycielom wręczono certyfikaty uczestnictwa w mobilności.

 

Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy

Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy

Choroby odkleszczowe stanowią niezwykle aktualny problem zdrowia publicznego. To grupa chorób zakaźnych przenoszonych przez zainfekowane kleszcze. Do zakażenia zwykle dochodzi na skutek ukłucia, w czasie którego do krwiobiegu wraz ze śliną lub wymiotami kleszcza dostają się groźne patogeny.
Najczęściej występującą chorobą odkleszczową jest borelioza z Lyme, która jest przewlekłą wielofazową chorobą układową charakteryzującą się występowaniem objawów skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych. Różnorodność objawów oraz podobieństwo do wielu innych schorzeń znacznie utrudnia rozpoznanie.
Sezonowa aktywność kleszczy rozpoczyna się, w zależności od temperatury, w końcu marca i trwa zazwyczaj do listopada. Jeszcze jakiś czas temu kleszcze można było spotkać wyłącznie na wilgotnych, porośniętych gęstą trawą łąkach lub w lasach. Obecnie jednak pajęczaki pojawiają się nawet w przydomowych ogródkach, miejskich parkach lub placach zabaw. Najskuteczniejszą ochroną przed ukłuciem przez kleszcza jest przestrzeganie kluczowych zasad, takich jak: ubieranie odpowiedniej odzieży, stosowanie repelentów, obserwacja ciała po powrocie z miejsc narażenia na kontakt z kleszczami. W momencie zaobserwowania kleszcza w skórze, należy szybko i prawidłowo usunąć go z powierzchni ciała.

Ze względu na wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, ponieważ nigdy nie można być pewnym, że unikniemy pokłucia przez kleszcze.

życzenia wielkanocne

życzenia wielkanocne

 

W tym radosnym czasie Wielkanocy życzymy by te Święta były pełne radości, nadziei i wzajemnej miłości. Niech Wielkanocne Święta przynoszą wszystkim radość spotkań w rodzinnym gronie, smak pysznych potraw i wypełnione ciepłem relacje. Niech te chwile spędzone razem budują więzy miłości i wzajemnego zrozumienia.

W imieniu całego Zespołu, dyrektora i pracowników, życzymy radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych bliskości, miłości i wzajemnego szacunku. Wesołego Alleluja!

 

 

 

Potwierdzenie woli do przedszkola

Potwierdzenie woli do przedszkola

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 11 kwietnia do 19 kwietnia, godz. 15.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do szkoły

Już 6 marca  rusza  rekrutacja  do  klas  1 szkół  podstawowych. 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 to 6-14 marca (termin w postępowaniu uzupełniającym to 2-5 maja).

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 4 kwietnia 2023 roku (23 maja dla postępowania uzupełniającego). Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów rodzic musi potwierdzić chęć zapisania dziecka do szkoły w dniach 5-7 kwietnia, a w przypadku postępowania uzupełniającego od 24 do 26 maja.

Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie ogłoszona w dniach 12 kwietnia i 30 maja 2023 roku.

Poniżej wniosek o przyjęcie do 1 klasy na rok 2023-2024