Stypendia za wysokie wyniki w nauce

Stypendia za wysokie wyniki w nauce

157 uczniów raciborskich szkół podstawowych odebrało dziś stypendia za szczególnie wysokie wyniki w nauce. Uroczystość odbyła się w Raciborskim Centrum Kultury.  Do sięgnięcia po stypendium uprawnia średnia 5,51. Jeśli uczeń pod koniec semestru legitymuje się zachowaniem bardzo dobrym, wówczas stypendium wynosi 200 złotych. W przypadku gdy zachowanie to jest wzorowe, uczeń otrzymuje stypendium w wysokości 250 złotych. Stypendia za wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 oraz nagrody artystyczne za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Z naszej szkoły stypendia z rąk prezydenta Mirosława Lenka odebrało 6 uczniów.

Comments are closed.