Nabór do przedszkoli 2019

Nabór do przedszkoli 2019

Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do raciborskich przedszkoli.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020 określone zostały Zarządzeniem nr 74/2019 Prezydenta miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. (w załączeniu zarządzenie)
http://zsp4-raciborz.pl/wp-content/uploads/2019/01/74_2019-kryteria.pdf

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz określone zostały Uchwałą nr XXXVIII/577/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r.(w załączeniu uchwała).
http://zsp4-raciborz.pl/wp-content/uploads/2019/01/XXXVIII-577-2018-uchwała.pdf

Comments are closed.