Zapisy na obóz do Pleśnej

Zapisy na obóz do Pleśnej


Przypominamy, że: rekrutacja prowadzona będzie w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 w dniach:

1 turnus: Wtorek, 05.03.2019 – 16:00-19:00

2 turnus: Środa, 06.03.2019 – 16:00-19:00

3 turnus: Czwartek, 07.03.2019 – 16:00-19:00

Uwaga! Dany dzień to zapisy tylko na jeden turnus.

Kartę kwalifikacyjną oraz dwa egzemplarze umowy należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI.

Na formularzu umowy podany będzie również termin uiszczenia opłaty za obóz. Uiszczenie tej opłaty w przypisanym terminie jest warunkiem tego, aby dziecko mogło pojechać do Pleśnej. Faktura za wpłatę za obóz zostanie wystawiona na osobę, z którą zawarto umowę.

Przypominamy również terminy samych turnusów:

1 turnus: 23 czerwca do 8 lipca 2019

2 turnus: 9 lipca do 24 lipca 2019

3 turnus: 25 lipca do 9 sierpnia 2019

 

Do raciborskich szkół zostały dostarczone plakaty informujące o rekrutacji.

Zgłosić dziecko do udziału w obozie może rodzic/opiekun prawny lub upoważniona do tego osoba. Upoważnienie powinno zawierać dane osoby upoważniającej i upoważnionej, wraz z podaniem numeru dowodu osobistego oraz dane dziecka wraz z numerem PESEL.

Na obóz w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci zameldowane lub chodzące do szkoły w Raciborzu.

Comments are closed.