Spotkanie uczniów klasy I z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Spotkanie uczniów klasy I z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Dzisiaj, uczniów klasy 1, odwiedzili funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili zajęcia z dziećmi na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie tego spotkania goście przy aktywnym udziale dzieci, przypomnieli miejsca i zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości wybranych znaków drogowych, funkcji sygnalizacji świetlnej oraz pasów.

Comments are closed.