Browsed by
Kategoria: Aktualności SP5

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

🥳Heute feiern wir den Europäischen Tag der Sprachen , der vom Europarat 🇪🇺 , auf Initiative der EU hin im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 ins Leben gerufen wurde. An diesem Tag werden wir uns noch stärker dessen bewusst 🤓, dass das Lernen von Fremdsprachen sehr wichtig ist👌, nicht nur in der Schule, sondern das ganze Leben lang. Die deutsche Sprache 🇩🇪 ist eine der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Kultur-, Wissenschafts- sowie Verkehrssprachen. Rund 100 Mio. Europäer sprechen Deutsch und die deutsche Sprache gehört zu den 10 am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt😎. Als Fremdsprache wird Deutsch hingegen von 15,4 Mio. Menschen gelernt. Heute wünschen wir Euch viel Erfolg beim Sprachenlernen! 😊🌏 🇵🇱 🥳 Dzisiaj świętujemy Europejski Dzień Języków, który został ogłoszony przez Radę Europy 🇪🇺, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków. Dzisiaj uświadamiamy sobie jeszcze bardziej 🤓 jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe nasze życie. Język niemiecki 🇩🇪 jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych języków użytkowych, będącym nieodzownym elementem kulturowym w krajach niemieckojęzycznych oraz stosowanym w rozmaitych dyscyplinach naukowych. Około 100 milionów Europejczyków posługuje się językiem niemieckim i jest on jednym z 10 najczęściej używanych języków na świecie 😎. Natomiast 15,4 mln osób uczy się niemieckiego jako języka obcego. Dziś życzymy Wam wielu sukcesów w nauce języków obcych! 😊🌏

Pożegnanie klasy ósmej

Pożegnanie klasy ósmej

25 czerwca zakończyliśmy kolejny niezwykle wymagający rok szkolny i pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej. Ze łzą w oku obserwowaliśmy wzorcową zmianę Pocztu Sztandarowego, który po raz ostatni, w tym składzie raczył nas swoją obecnością. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu Pani Dyrektor, nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczennice klasy 7. Następnie na środek zaproszeni zostali uczniowie klasy ósmej wraz z rodzicami. Każdy absolwent otrzymał świadectwo ukończenia szkoły, a rodzice listy gratulacyjne za wkład włożony w rozwój swoich dzieci.

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 5 przy ZSP nr 4 w Raciborzu.

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 5 przy ZSP nr 4 w Raciborzu.

W dniu 09.04.2021 r. o godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 5 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U.z 2020 r. poz. 493 z późm. zm.):

§11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

I Międzyszkolny Konkurs Kulinarno-Językowy

I Międzyszkolny Konkurs Kulinarno-Językowy

„Backwettbewerb-alle lieben Omas Kuchen”
Konkurs „Backwettbewerb-alle lieben Omas Kuchen” jest konkursem z języka niemieckiego i składa
się z 4 oddzielnych konkursów.
Pierwszy z nich to:
Omas Weihnachtsplätzchen sind die Besten.
Z każdej kategorii można wysłać maksymalnie 3 prace z danej szkoły:
• 3 z kategorii klasy 1-4 szkoły podstawowej i
• 3 prace z kategorii klasy 5-8 szkoły podstawowej.
Klasy 1-4
• wykonanie ciasteczek świątecznych razem z babcią/mamą według przepisu rodzinnego,
• zaprojektowanie odręcznie kartki z książki kucharskiej z przepisem oraz zdjęciem wykonanych ciasteczek,
• praca powinna zawierać spis składników, opis wykonania oraz zdjęcie.
Klasy 5-8
• wykonanie ciasteczek świątecznych razem z babcią/mamą według przepisu rodzinnego,
• nagranie filmiku z podaniem przepisu, opisem wykonania oraz prezentacją przygotowanych już ciasteczek,
• praca powinna zawierać dodatkowo załączony przepis w formie pisemnej.
• Filmik nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
Strona książki kucharskiej oraz nagranie filmiku powinny być w j.niemieckim!
Zgłoszenia w formie elektronicznej, dokumentację oraz prace w formie
online należy wysłać do 18.12.2020 r.
Szczegóły dotyczące tego konkursu i pozostałych jego części można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Potwierdzanie woli przyjścia dziecka do I klasy

Potwierdzanie woli przyjścia dziecka do I klasy

Szanowni Rodzice
 
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy rodziców o potwierdzanie woli przyjścia dziecka do I klasy naszej szkoły poprzez przesyłanie dokumentu pocztą elektroniczną do placówki.
Jeśli rodzic nie ma takiej możliwości to można zadzwonić do szkoły (pon – pt od 9:00  – 12:00), podać dane weryfikujące dziecko np. pesel oraz swoje dane, a dodatkowo pisemne potwierdzenie woli powinno zostać wrzucone do skrzynki pocztowej placówki – wejście numer 1 w godzinach dyżuru placówki, codziennie 9:00 – 12:00 lub kiedykolwiek, w późniejszym terminie.  
 
Nabór do Przedszkola 2019

Nabór do Przedszkola 2019

Tych z Państwa, których dziecko nie zakwalifikowało się do tutejszego przedszkola w pierwszym naborze prosi się o przystąpienie bez obaw do naboru uzupełniającego.
Terminy:
29.07.2019 – 02.08.2019 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców
16.08.2019 23.08.2019   Publikacja list zakwalifikowanych/Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania28.08.2019 godz.8.00 28.08.2019 godz.15.00    Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu