Browsed by
Kategoria: Bez kategorii

Wszystkie śmieci są nasze

Wszystkie śmieci są nasze

Pod tym hasłem obyła się w szkole akcja „Sprzątanie Świata”. Jest to akcja międzynarodowa. Wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney posprzątało teren portu. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”. Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
16 września nasi uczniowie wraz z opiekunami uzbrojeni w worki na śmieci i rękawiczki wyruszyli sprzątać ulice Studziennej. Dzieci z radością i dużym zaangażowaniem uczestniczyły w akcji. Został też ogłoszony konkurs ekologiczny pt. hasłem ‘Reaktywacja – ze starego nowe” który polega na wykonaniu pracy według własnego pomysłu z różnych odpadów.
Pamiętajmy ze każdego dnia mamy wpływ na środowisko i wrzucajmy śmieci do odpowiednich koszy.
Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w „Sprzątaniu Świata”

Nasza szkoła bierze udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. zabrzmiał w szkole pierwszy dzwonek. Uczniowie zgromadzili się na boisku szkolnym gdzie zostali przywitani. Następnie pierwszoklasiści zostali zaprzysiężeni i przyjęci w poczet uczniów. Po oficjalnej części uczniowie klas starszych udali się wraz z wychowawcami do swoich sal, natomiast  najmłodsi uczniowie wraz z rodzicami udali się na salę gimnastyczną, gdzie zostali obdarowani rogami obfitości. 

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu

 

TYTUŁ

AUTORZY

WYDAWNICTWO

kl. I

Jesteśmy Bożą rodziną”

Maria Ludwig

Klaudia Milek

Justyna Kornek

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. II

Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”

red. Jerzy Kostorz

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. III

Przyjmujemy Pana Jezusa”

Edyta Bem,

M. Leonia Pyrek

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. IV

Zapowiedź zbawienia”

Maria Baron,

Zygfryd Waskin

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. V

Czekając na zbawiciela”

red. Jerzy Kostorz

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. VI

Chrystus naszym Zbawicielem”

red. Jerzy Kostorz

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

kl. VIII

Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”

Maria Baron,

Marcin Ogiolda

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Podsumowanie innowacji pedagogicznej pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”

Podsumowanie innowacji pedagogicznej pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej placówce przeprowadzona została innowacja pedagogiczna pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”.

Adresatami projektu były dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I- VIII szkoły podstawowej.

Do najważniejszych celów innowacji należały: przedstawienie wartości związanych z ideą olimpijską i paraolimpijską, zapoznanie się z wprowadzonymi nowymi konkurencjami olimijskimi utworzonymi w ramach 15 dyscyplin, kształtowanie właściwych postaw podczas przeżywania imprez sportowych oraz szacunku do drugiego człowieka niezależnie od jego sprawności czy niepełnopsprawności, jak również rozwijanie sprawnośći fizycznej oraz zdolności matematycznych, plastycznych i muzycznych.

W trakcie realizacji innowacji dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły uczestniczyli w wielu zajęciach i lekacjach, podczas których zapoznane zostały z tematyką i terminem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Przeprowadzono wiele pogadanek, które dotyczyły Idei Olimpijskich. Szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie zasad Fair Play podczas zajęć i zabaw sportowych. Na lekcjach muzyki dzieci utrwalały pojęcie hymnu, poznały historię Hymnu Olimpijskiego. Utrwały także znajomość zasad obowiązujących podczas wykonywania utworów patriotycznych. Podczas zajęć u dzieci rozwijane były pojęcia matematyczne, umiejętności wykonywania działań arytmetycznych, kształtowanie wyobraźni geometrycznej w obrębie tematyki zimowych igrzysk olimpijskich. Uczniowie podczas zajęć i lekcji plastyki wykonywali także różnymi technikami prace plastyczne o tematyce olimpijskiej, zimowych dyscyplin olimpijskich i symboli olimpijskich.

Jedną z form innowacji stanowił zorganizowany dla uczniów naszej placówki konkurs plastyczny na „Logo Wewnątrzszkolnej Rozgrywki Sportowej“, natomiast 1 czerwca 2022r. w ramach podsumowania innowacji zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów Wewnątrzszkolne Rozgywki Sportowe.

W ramach korelacji między- przedmiotowej dzieci i uczniowie mogli spojrzeć na światło sportu z innych perspektyw, odkrywając przy tym nie tylko swoje sportowe zainteresowania i talenty, ale również matematyczne, plastyczne czy muzyczne.