Browsed by
Category: Bez kategorii

Wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Młodzi ekolodzy z ZSP nr 4

Młodzi ekolodzy z ZSP nr 4

Bycie eko nie jest wcale takie trudne. Mogą to potwierdzić wszyscy uczniowie naszej szkoły, a w szczególności Wiktoria, Marta, Thomas, Daniel, Paweł i Aleksander, który zajęli miejsca na podium podczas quizu Kahoot, który odbył się w ramach warsztatów RecyklON.
 
Pierwsza część eventu miała charakter edukacyjny i polegała na projekcjach filmów. W filmie pt. „Wszystko o odpadach”, Jan Makowski z Raciborskiego Centrum Recyklingu omówił jak wygląda cykl recyklingu w Raciborzu.
https://youtu.be/3VvSdhEET8g

Kolejny film przedstawiał uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu opowiadających o alternatywnych źródłach energii. Karol Herba, Natalia Smołka i Piotr Cwik z kierunki technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odpowiedzieli m.in. co to jest panel fotowoltaiczny, jak z wiatru pozyskać prąd oraz jak działa pompa ciepła?
https://youtu.be/I-FTy7DgizA

Panie z Wodociągów Raciborskich Ewa Pośpiech i Agnieszka Kostera opowiadały jak ważne jest oszczędzanie wody.
https://youtu.be/iPqz-kiIoGA

Uczniowie Budowlanki Joanna Tatarczyk, Weronika Toman, Klaudia Gross i Piotr Turlejski z kierunku technik analityk w krótkich scenkach zaprezentowali jak należy żyć ekologicznie.
https://youtu.be/0GqGtqVwIJ4

Warto również zapoznać się z materiałami na temat tego jak działa raciborska kompostownia
https://youtu.be/1iLr2iydr-0 oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK https://youtu.be/bKKQe3zvMic
 
Druga część zajęć miała charakter warsztatowy. Uczniowie mieli za zadanie prawidłowo posegregować odpady, po czym wzięli udział w interaktywnym quizie na platformie Kahoot. W każdej grupie wyłoniono laureatów, którzy dostali nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał też certyfikat uczestnictwa oraz specjalny planer do obserwacji domowych nawyków.

„Niniejszy materiał powstał w ramach dofinansowania ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Funduszu Ekologii”.

Rymowanki/Wyliczanki z Tabliczką Mnożenia

Rymowanki/Wyliczanki z Tabliczką Mnożenia

 

Drodzy uczniowie klas IV-VII! Czas na naukę poprzez zabawę;-) Startujemy z konkursem „Rymowanki/Wyliczanki z Tabliczką Mnożenia”. Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej rymów. Spisane wyliczanki prosimy przynosić do 30 października 2023r. do p. A.Mikler lub do p.M.Koza. Jesteśmy bardzo ciekawe kto wygra i przejdzie do drugiego etapu, który będzie miał miejsce w naszej szkole, 16 listopada 2023r., podczas Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia! Trzymamy kciuki za naszych matematycznych poetów;-)

 

Regulamin konkursu

Zielona Energia Fest – Sukces Zsp4 w Promocji Ekologii

Zielona Energia Fest – Sukces Zsp4 w Promocji Ekologii

Zespół Szkolno-Przedszkolny wziął udział w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. 2. Zadanie placówki zostało rozpatrzone pozytywnie i ostatecznie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dofinansowania, jako podsumowanie akcji, odbyło się wydarzenie pod nazwą”Zielona Energia Fest”, które było niezwykłą okazją do promowania ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Głównym celem tego wydarzenia było podniesienie świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej poprzez edukację i mobilizację do działań na rzecz OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz efektywności energetycznej. Warto podkreślić, że wszyscy nauczyciele byli zaangażowani w organizację tego przedsięwzięcia. Uczniowie wzięli udział w trzech konkursach: „Energia dla przyszłości: Projektujmy energooszczędną szkołę” (klasy 7-8), „Zielona energia w mojej społeczności” (klasy 4-6) oraz „Moje zielone marzenia” (klasy 1-3 i przedszkolaki). Wydarzenie zakończyło się uroczystą galą, podczas której odbyły się występy artystyczne, przedstawienie teatralne, tańce i śpiewy, które skupiały się na tematyce ekologicznej i zachęcały do refleksji nad wpływem człowieka na środowisko. Rozstrzygnięto również konkursy i wręczono nagrody. Największym zainteresowaniem cieszyła się podłogowa gra planszowa, która w zabawny i angażujący sposób przekazała uczniom wiedzę na temat OZE i efektywności energetycznej. Wydarzenie „Zielona Energia Fest” podniosło świadomość ekologiczną u dzieci, zwiększyło wiedzę na temat OZE, zainspirowało uczniów, nauczycieli i rodziców do aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz zielonej energii i ochrony środowiska oraz podniosło jakość edukacji ekologicznej w szkole promując zrównoważony styl życia.

Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

Nauczyciele z ZSP 4 na warsztatach „Cyfrowe narzędzia w edukacji’ w bułgarskim Plovdi

W ramach projektu Erasmus + „ My Digi Edu World „ w dniach 26-29.06. 2023 w Plovdiv, w Bułgarii nauczyciele z ZSP 4 wzięli udział w warsztatach Cyfrowe narzędzia w edukacji, pokazujących jak uczyć nowocześnie, z pomysłem, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Trenerzy z Plovdiv wprowadzili nauczycieli w świata nowoczesnej edukacji. Była to okazja do pozyskania pomysłów i poznania narzędzi do prowadzenia interesujących lekcji stacjonarnych oraz online. Spotkanie odbyło się w języku angielskim.

Podczas warsztatów przyjrzano się sposobom wykorzystania technologii, dyskutowano na temat motywowania uczniów podczas lekcji, omówiono również, jak wybrać najlepsze narzędzia do nauczania, w tym aplikacje i sprzęt, niezbędne do pracy w nowoczesnej szkole. Rozmawiano na temat kreatywnego wykorzystanie smartfona na lekcjach, jako narzędzia, które w obecnych czasach posiada zastosowanie jako superkomputer. Smartfony te pozwalają stworzyć z tych niepozornych urządzeń wirtualne laboratorium o niespotykanych dotąd możliwościach.

W trakcie mobilności odbyło się również spotkanie z uczniami z krajów partnerskich ( Turcja, Łotwa, Macedonia, Polska) w czasie którego rozmawiano o zaletach smartfonu jako narzędzia edukacyjnego. Uczniowie zgodnie przyznali, iż mobilność urządzenia daje możliwość korzystania z niego niemal wszędzie, czy to w budynku szkolnym i poza nim, w lesie, w muzeum, w domu. Można dzięki niemu prowadzić multimedialne lekcje w terenie. Daje ogromną szansę na odmiejscowienie edukacji – na co nie pozwalają już laptopy, nie mówiąc o komputerach stacjonarnych.

Po długiej i interesującej dyskusji uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie stwierdzili, iż zasadnicze zmiany w szkole, które mogłyby doprowadzić szkołę do jej harmonijnej integracji ze światem ucznia, nie mogą zatem polegać tylko na zapewnieniu dostępu do Internetu i wzbogaceniu palety sprzętu cyfrowego. Musi się na nie składać pakiet nowych, innowacyjnych dydaktycznie i organizacyjnie procesów, w których smartfony uczniowskie odgrywać będą pozytywną rolę.

Dzięki programowi Erasmus+ nauczyciele mieli szansę rozwijać kompetencje cyfrowe, poznawać inne kultury i tradycje oraz zobaczyć jak funkcjonujemy na tle innych narodowości. W trakcie zakończenia spotkania wszystkim nauczycielom wręczono certyfikaty uczestnictwa w mobilności.