Erasmus+

Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej placówce dotację na realizację projektu w ramach programu Erasmus+. Kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi 60000 euro. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu pełni funkcję koordynatora projektu, którego państwami partnerskimi są: Grecja, Łotwa, Macedonia, Bułgaria i Turcja. Pierwsze spotkanie już w kwietniu w Raciborzu. W każdej mobilności będzie brało udział dwóch nauczycieli z każdego państwa. W czasie tych spotkań uczestnicy projektu zagłębią się w cyfrowy świat edukacyjny i wymienią się doświadczeniami.

Comments are closed.