Potwierdzenie woli do przedszkola

Potwierdzenie woli do przedszkola

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 11 kwietnia do 19 kwietnia, godz. 15.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Comments are closed.