Erasmus+ na Łotwie

Erasmus+ na Łotwie

Nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu Studziennej, Aleksandra Zimny oraz Danuta Płaczek, od 26 do 29 września brały udział w tygodniowym projekcie Erasmus + na Łotwie.
Wyjazd dał nauczycielom nie tylko możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, ale również poznania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych form pracy z uczniami. Tydzień był przepełniony warsztatami edukacyjnymi prowadzonymi przez grupę nauczycieli z Bułgarii.

 

Tematem prezentacji szkoleniowej było tworzenie filmów video na komputerze i smartfonie. Szkolenie to miało na celu podniesienie poziomu kształcenia w szkole oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej z: Łotwą, Turcją, Bułgarią, Macedonią i Grecją.

Spotkanie na Łotwie zakończyło się sukcesem dla nauczycieli. W ramach tej mobilności reprezentanci ZSP 4 mieli okazję otworzyć się na świat, budować samodzielność, kreatywność, odważnie sięgać po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe. Wszystko to przyczyniło się do podniesienia ich kwalifikacji, ale również podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nadanie jej europejskiego wymiaru. Mobilność umożliwiła porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów partnerskich, zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły.

Przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu nawiązali kontakty i przyjaźnie, poznali nową kulturę i zwyczaje naszych łotewskich sąsiadów, co przyczyniło się do rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych.

Spotkanie u gospodarzy na Łotwie dało gościom z krajów partnerskich niepowtarzalną okazję podziwiania na żywo występów artystycznych, wokalnych i tanecznych uczniów ze szkoły łotewskiej. Szkolenie umożliwiło rozszerzenie kompetencji edukacyjnych w zakresie TIK – wykorzystania technologii komputerowej w nauce.

Uczestnictwo w projekcie dało ZSP 4 ogromne korzyści, nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, a nasi uczniowie wykształcili w sobie poczucie świadomości europejskiej. Uczestnicząc w mobilnym spotkaniu międzynarodowym poprzez platformę Google Meet, podopieczni – uczniowie klasy VIII, mieli okazję zintegrować się z uczniami innych krajów prezentując wcześniej przygotowany w języku angielskim instruktaż korzystania z aplikacji Book Creator – sposób używania aplikacji do tworzenia książek. Dzięki temu wzrosło poczucie ich własnej wartości i tym samym wzmocniła motywacja do dalszej nauki i korzystania z innowacji technologicznych. Prezentację multimedialną przygotowała z uczniami Kl. VIII Marta Kozub.

Po odbyciu warsztatów szkoleniowych grupa projektowa nauczycieli odbyła wycieczki fakultatywne w celu zwiedzania pięknych i zabytkowych miejsc w Rydze – stolica Łotwy. Wycieczki umożliwiły poznanie historii, zabytków i architektury tego państwa.

Comments are closed.