Kolejni nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu od 8 listopada do 01 grudnia brali udział w projekcie Erasmus+ MY DIGI-EDU WORLD w Macedonii Północnej.

W projekcie placówka jest partnerem wraz z innymi szkołami i instytucjami edukacyjnymi z Turcji, Łotwy, Grecji, Bułgarii jak i Macedonii Północnej. Spotkanie w Macedonii, jak i poprzednie, pozwoliło podnieść umiejętności nauczycieli nie tylko w zakresie znajomości języka angielskiego, ale przede wszystkim stosowania nowych narzędzi i metod nauczania w pracy z uczniami. Pobyt w Macedonii wypełniony był warsztatami edukacyjnymi prowadzonymi przez grupę nauczycieli z macedońskiej szkoły w miejscowości Strumica.

Dzięki udziałowi w projekcie, przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu opanowali nową wiedzę i umiejętności w zakresie nauki cyfrowej. Poznali kilka popularnych programów do przygotowywania quizów, sprawdzania zdobytej wiedzy i bieżącej analizy uzyskanych efektów, jak i programu do tworzenie grafiki, stron internetowych i relacji. Wszystkie nabyte umiejętności i doświadczenia będą wykorzystywane podczas prowadzonych w szkole zajęć.

Nauczycielki także nawiązały nowe przyjaźnie, poznały kulturę i zwyczaje naszych partnerów z Macedonii, co przyczyniło się do podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych.

Comments are closed.